Quý khách hoàn toàn có thể đổi mới 100% hoặc trả lại hàng.

1. Nội dung

- Trong thời gian là 30 ngày sử dụng sảy ra lỗi do nhà sản xuất.

2. Điều kiện

- Mua hàng tại Vượng Phát

- Sảy ra lỗi

3. Trường hợp không nhận đổi trả

- Có phát hiện dấu vết va đập làm biến dạng

- Có sự cố hoản hoạn sảy ra