Nguyên nhân và khắc phục lỗi két sắt không mở được

Trong quá trình sử dụng két sắt không tránh được những lỗi của két sắt vậy dưới đây là nguyên nhân chính mà két sắt bị kẹt không mở được:

Nguyên nhân khiến Két sắt không mở được

- Két sắt dùng lâu năm tích bụi

- Linh kiện bên trong bị ẩm 

- Két sắt trật, sử dụng quá diện tích

- Trôi mã, trượt mã két sắt

- Hóc Khoá

Khắc phục

Share :